Makine Revizyon

Bir makinenin elden geçirilmesi, bir makinede veya diğer endüstriyel ekipmanlarda gerçekleştirilen genel bakım süreci olarak tanımlanır. Revizyonun amacı, sistemi çalışır durumda tutmaktır. Düzenli kontroller her türlü kritik hasarı önleyebilir.

Makine revizyonu genellikle bakım hizmetleri sunan şirketler tarafından yapılır. Revizyon sıklığı üzerinde anlaşmaya varılabilir, rutin bakım genellikle yılda bir kez planlanır. Daha eski makineler ve özellikle karmaşık mekanizmalar içeren daha büyük makineler için daha sık ekipman kontrolü önerilir.